Informacja na temat wydawania żywności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskie informuje, że od dnia 04 lipca 2024 r. rozpoczyna się wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym  do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową przez MOPS Miasteczko Śląskie oraz posiadającym dowód osobisty: w I czwartek miesiąca począwszy od 04.07.2024 r. w godz. 10.00 do 14.00.

Punkt wydawania żywności: Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt).

W kolejnych miesiącach pomoc udzielana będzie cyklicznie wg zasady: każdy I czwartek miesiąca (godziny jak wyżej).

Dla osób chcących jeszcze skorzystać z powyższej formy pomocy można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS celem zakwalifikowania do programu.

Pomocą żywnościową w ramach PE PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy żywnościowej.

Wszelkie informacje można uzyskać w MOPS w Miasteczku Śląskim ul. Staromiejska 8 lub pod nr tel.: 32 288 84 66.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej mops-miasteczkosl.pl.