Ogłoszenie o pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, przy ul. Staromiejskiej 8, poszukuje pracownika, na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze w Dziale Dodatków Mieszkaniowych.

 Wymogi ogólne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. Wykształcenie średnie – mile widziane wyższe,
 5. Mile widziany staż pracy w administracji samorządowej, na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 6. Ogólna znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114 z późn. zm.), Ustawy w dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015, poz. 859 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa klienta, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie konkretnej formy pomocy.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Dokumenty proszę przesyłać na adres email: kierownik@mops-miasteczkosl.pl lub w wersji papierowej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, w terminie do 19 stycznia 2018r.