Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach środków pozyskanych z Funduszu Solidarnościowego. Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego tj. pomoc w wyjściu i powrocie do domu, dojazdach w wybrane miejsca m. in. rehabilitacje, placówki służby zdrowia, urzędy, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe.