Realizacje 2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W miesiącu lutym 2010r. MOPS w Miasteczku Śląskim po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego pt.

„Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W oparciu o dokumentację ośrodka do projektu zostało rekrutowanych 11 osób, będących naszymi klientami. Osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów, w których zostały określone cele, działania oraz przewidywane rezultaty.

Udział w projekcie rozpoczął się od wsparcia psychospołecznego i doradztwa zawodowego wraz z badaniem preferencji zawodowych uczestników, które pomogłyby w wyborze odpowiedniego kursu. W drugiej części realizowanego programu klienci na przełomie sierpnia i września rozpoczną kursy zawodowe.
W ramach uczestnictwa w projekcie osoby te otrzymają wsparcie finansowe będące wkładem własnym gminy.

Zgodnie z wytycznymi do realizacji projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Społecznego.
Ważnym elementem projektu jest promocja w ramach której zaplanowano zakupienie gadżetów promocyjnych dla uczestników, rozwieszenie plakatów, umieszczenie informacji w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej. Na zakończenie w siedzibie MOPS odbędzie się spotkanie podsumowujące przebieg i osiągnięte rezultaty projektu, w którym wezmą udział uczestnicy, pracownicy Ośrodka oraz przedstawiciele władz gminy.

Po krótkiej wakacyjnej przerwie uczestnicy rozpoczęli udział w kursach zawodowych. Kursy realizowane w ramach projektu to m.in.
- Operator koparko - ładowarki,
- Obsługa komputera z obsługą programu magazynowego,
- ABC przedsiębiorczości z obsługą programu SYMFONIA
- Podstawy obsługi komputera
- Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i programu magazynowego
- Bukieciarstwo i florystyka z obsługą kasy fiskalnej.
- 2 osoby uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. B
Przez cały okres uczestnictwa w kontrakcie socjalnym uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe.

Projekt jest na bieżąco monitorowany i koordynowany. Na bieżąco trwają rozliczenia finansowe.
Zostały złożone 2 wnioski o płatność rozliczające 1 i 2 transzę środków. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie złożony końcowy wniosek o płatność a następnie bilans realizacji projektu.
Kierownik projektu, księgowa, pracownik księgowości oraz pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne otrzymali nagrody współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Kadra biorąca udział w projekcie to:
Elżbieta Kamaszuk - Kierownik projektu
Jolanta Ochman - Księgowa projektu
Gabriela Bielaszka - Pracownik socjalny
Agata Molęda - pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu
Firma DOMEXPOL - reprezentowana przez Przemysława i Agnieszkę Bachowskich – Koordynatorzy projektu.

W chwili obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się do kolejnego roku realizacji projektu. Po ustaleniu grupy docelowej oraz wybraniu odpowiednich do realizacji instrumentów aktywnej integracji zostanie złożony nowy wniosek o dofinansowanie projektu.