Realizacje 2009

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Realizacja projektu systemowego
"Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.


Uczestnikami w/w projektu jest 12 osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie poprzez rekrutację .
Uczestnicy w ramach projektu w obecnym czasie uczestniczą w kursie „Autopromocja”.
Kurs ten jest realizowany w formie czterech bloków programowych tj.

1. Doradztwo psychospołeczne

 • Integracja grupy i kształtowanie umiejętności autoprezentacji.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach życiowych.
 • Asertywność, samopoznanie i samoocena (autoanaliza).
 • Radzenie sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym i trudnymi sytuacjami życiowymi.
 • Określenie celów życiowych i podejmowanie decyzji.

2. Doradztwo zawodowe

 • Rola pracy w życiu człowieka: konsekwencje bezrobocia, emocje po utracie pracy
 • Indywidualne predyspozycje zawodowe.
 • Nieaktywne i aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Rola autoprezentacji w szukaniu pracy.
 • Autoprezentacja w kontaktach interpersonalnych.
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Indywidualne zajęcia dla każdego uczestnika.

3. Wizaż i stylizacja

 • Budowa skóry, typy cery, zasady pielęgnacji.
 • Pielęgnacja włosów, dobór fryzury do kształtu twarzy.
 • Pielęgnacja i upiększanie dłoni i stóp. Prosty manicure.
 • Makijaż dzienny, wieczorowy- prezentacja.
 • Dobór stroju w zależności od figury.
 • Wizerunek odpowiedni na rozmowę o pracę.
 • Indywidualne porady dla każdego uczestnika.

Uczestnicy projektu realizując ten blok tematyczny otrzymają zestaw kosmetyków zawierający niezbędne artykuły do ćwiczeń praktycznych realizowanego programu.

4. Zajęcia z pracodawcą

 • Różne rodzaje umów o pracę – wady i zalety.
 • Obowiązki pracownika.
 • Cechy osoby pozwalające na utrzymanie pracy.
 • Odpowiedzialność pracownika.
 • Przygotowanie do spotkań indywidualnych.

Zajęcia w/w będą się odbywały w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.
Celem kursu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i swojego wizerunku dla lepszego radzenia sobie z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Przygotowanie do znalezienia pracy.

Po zakończeniu kursu „Autopromocja” rozpocznie się kolejny etap aktywizacji edukacyjnej, podczas której Beneficjenci Ostateczni będą uczestniczyć w kursach zawodowych. Dzięki uczestnictwu w kursach zawodowych podniosą lub zdobędą kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu 12 osób ( klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim) zostanie objętych kontraktami socjalnymi. Osoby te są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych opisanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie o marca do grudnia 2009r. Natomiast osoby będą objęte wsparciem w okresie od maja do listopada 2009r.

W ramach Aktywnej integracji uczestnicy projektu skorzystają z usług doradcy zawodowego( Aktywizacja zawodowa). Aktywizacja edukacyjna realizowana będzie poprzez zorganizowanie kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności. Aktywizacja społeczna realizowana będzie poprzez umożliwienie uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa dla wszystkich uczestników projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny MOPS do projektu.

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji życiowej uczestników projektu i ich rodzin.

W ramach projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny.