MOPS Miasteczko Śląskie

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018r.

1 sierpnia 2017

Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych 500+ w związku z nowym okresem zasiłkowym/świadczeniowym ustalającym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r. oraz prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych 500+ na okres trwający od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków, przykładowe wzory wniosków, porady, przepisy prawne można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/  wybierając zakładkę "Wsparcie dla rodzin z dziećmi"

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Staromiejska 8, pokój nr 2 (parter) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.00 - 15.00.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w MOPS tradycyjnie oraz przez internet.  

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego,  PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Poniżej podstawowe informacje, terminy składania wniosków na poszczególne świadczenia oraz ustawowe terminy wypłat i nadpłat świadczeń:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Okres zasiłkowy trwający od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Obowiązuje kryterium dochodowe: 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Dochód z roku bazowego: 2016 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2016 r. lub po tym roku)

Wniosek złożony w okresie:

Wypłata świadczeń (z ew. nadpłatą) nastąpi do:

1.08.2017 - 31.08.2017

30.11.2017

1.09.2017 - 31.10.2017

31.12.2017

1.11.2017 - 31.12.2017

28.02.2018

 

Fundusz alimentacyjny:

Okres świadczeniowy trwający od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Obowiązuje kryterium dochodowe:  725,00 zł  na osobę w rodzinie

Dochód z roku bazowego: 2016 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2016 r. lub po tym roku)

 

Wniosek złożony w okresie:

Wypłata świadczeń (z ew. nadpłatą) nastąpi do:

1.08.2017 - 31.08.2017

31.10.2017

1.09.2017 - 30.09.2017

30.11.2017

1.10.2017 - 31.10.2017

31.12.2017

1.11.2017 - 30.11.2017

31.01.2018

1.12.2017 - 31.01.2018

28.02.2018

 

Świadczenia wychowawcze 500+:

Okres trwający od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Obowiązuje kryterium dochodowe:  800,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko", 1200,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko" w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje

Dochód z roku bazowego: 2016 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2016 r. lub po tym roku)

 

Wniosek złożony w okresie:

Wypłata świadczeń (z ew. nadpłatą) nastąpi do:

1.08.2017 - 31.08.2017

31.10.2017

1.09.2017 - 30.09.2017

30.11.2017

1.10.2017 - 31.10.2017

31.12.2017

1.11.2017 - 30.11.2017

31.01.2018

1.12.2017 - 31.01.2018

28.02.2018