Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

BON ENERGETYCZNY – nowe świadczenie

W okresie od 1.08.2024 r. do 30.09.2024 r. w tutejszym ośrodku będzie można złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia – bonu energetycznego, przyznawanego zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024, poz. 859).

Bon energetyczny będzie przysługiwał po spełnieniu kryterium dochodowego (wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę):

  • 2500 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;
  • 1700 zł - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

5 lipca 2024


Czytaj więcej o: BON ENERGETYCZNY – nowe świadczenie

Informacja na temat wydawania żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskie informuje, że od dnia 04 lipca 2024 r. rozpoczyna się wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym  do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową przez MOPS Miasteczko Śląskie oraz posiadającym dowód osobisty: w I czwartek miesiąca począwszy od 04.07.2024 r. w godz. 10.00 do 14.00.

Punkt wydawania żywności: Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt).

W kolejnych miesiącach pomoc udzielana będzie cyklicznie wg zasady: każdy I czwartek miesiąca (godziny jak wyżej).

Dla osób chcących jeszcze skorzystać z powyższej formy pomocy można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS celem zakwalifikowania do programu.

14 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Informacja na temat wydawania żywności

UWAGA OSZUSTWO! Tym razem na „pracownika MOPS” - BĄDŹMY SZCZEGÓLNIE OSTROŻNI!

Prosimy uważać na oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta” – tym razem podając się za pracownika MOPS!

Otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść.

Przestępcy dzwonią do osoby starszej i podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszą osobę starszą o przygotowanie pieniędzy na leki, które zaraz ktoś dostarczy!

Pamiętaj, pracownik MOPS nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać.

Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 

11 marca 2024


Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 456 368,40 zł.

CEL PROGRAMU

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

16 lutego 2024


Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2023 – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł dla osoby w rodzinie.

15 lutego 2024


Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027