Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Panu Burmistrzowi,  Radnym, wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz wszystkim osobom, które współtworzą samorząd i pracują dla dobra naszej lokalnej społeczności składam najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości,  licznych sukcesów i  satysfakcji z wykonywanych zadań, ludzkiej życzliwości i uśmiechu.

Jednocześnie dziękuję za Wasze codzienne  zaangażowanie, aktywność i gotowość do współpracy dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny.

 

Kierownik MOPS w Miasteczku Śląskim

Bożena Skowron

wraz z pracownikami

27 maja 2021


Kontynuacja Programu „WSPIERAJ SENIORA”. MOPS w Miasteczku Śląskim informuje o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” do 31 grudnia 2021r.

Wspieraj Seniora” to rządowy program, który skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem infolinii uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11.

27 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Kontynuacja Programu „WSPIERAJ SENIORA”. MOPS w Miasteczku Śląskim informuje o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” do 31 grudnia 2021r.

Informacja

W związku z przypadającym w sobotę 1 maja 2021r. dniem ustawowo wolnym od pracy: Święto Państwowe, ustala się dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim dzień 21.05 jako wolny od pracy. W związku z powyższym MOPS Miasteczko Śląskie w dniu 21.05 będzie nieczynny.

26 kwietnia 2021


Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności - 5 osób,
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 15 osób,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.

15 marca 2021


Czytaj więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

ul. Sienkiewicza 16 pok. 02

Tel. 32 381 87 56

pik@pcpr.tarnogorski.pl

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:

Wtorki i czwartki, godz. 16.00 - 19.00 

Zakres usług:
W ramach działalności punktu udziela się specjalistyczne poradnictwo psychologiczne skierowane do osób/ rodzin znajdujących się w kryzysie spowodowanym m. in.:

  • przemocą w rodzinie,
  • kryzysem małżeńskim,
  • rozwodem,
  • rozstaniem,
  • utratą bliskiej rodziny,
  • konfliktem w rodzinie,
  • utratą pracy,
  • uzależnieniem, itp.

Udzielana pomoc jest bezpłatna.
W razie możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie.
Nie wymagamy skierowania.

15 marca 2021


Program „WSPIERAJ SENIORA”

„Wspieraj Seniora” to rządowy program, który skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem infolinii uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11.

28 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Program „WSPIERAJ SENIORA”