MOPS Miasteczko Śląskie

Kontakt

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-610 Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 8
tel. 32 28 88 466         fax. 32 28 88 785
e-mail: mops.miasteczko_xl@wp.pl

Kierownik

Elżbieta Kamaszuk

Godziny pracy

poniedziałek - piątek od 700 do 1500

Kasa czynna

wtorek i czwartek od 1000 do 1100

NIP

645 20 01 030

REGON

272 796 927

KONTO BANKOWE

35 1050 1386 1000 0002 0136 4791

Nazwa organu założycielskiego

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

Nr aktu założycielskiego

Uchwała Nr XII/107/95
z dnia 28 grudnia 1995 rok

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

e-mail

KAMASZUK Elżbieta

Kierownik

32 28 88 466 wew. 24

kierownik@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

OCHMAN Jolanta

Główny księgowy

32 28 88 466 wew. 25

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

BIELAK Irena

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

32 28 88 466 wew. 31

pomoc@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

BIELASZKA Gabriela

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

SKOWRON Bożena

Specjalista Pracy Socjalnej
WIĄCEK - JAROS Katarzyna

Pracownik Socjalny

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek    1300 -  1430

środa     730 - 1000

OCHMAN Jolanta

Główny Księgowy

32 28 88 466 wew. 25

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

LECH - KOWALSKA Marcelina

Inspektor

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(W  ŚRODY DLA KLIENTÓW DZIAŁ NIECZYNNY)

LECH - KOWALSKA Marcelina

Inspektor

32 28 88 466 wew. 25

rodzinne@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

KOWALCZYK Magdalena

Inspektor

32 28 88 466 wew. 23

ASYSTENT RODZINY

WĄSIAK Karina 32 28 88 466 wew. 22

asystent.rodziny@mops-miasteczkosl.pl

DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

BEDNAREK Joanna

Podinspektor

32 28 88 466 wew. 25

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

 KASA

czynna wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 11.00

Do odbioru świadczeń z kasy niezbędny jest dowód osobisty osoby odbierającej świadczenia i aktualna decyzja (decyzje) przyznająca wszystkie świadczenia. W przypadku pobierania świadczenia przez inną osobę niż wymieniona w decyzji konieczne jest imienne upoważnienie od osoby, której przyznano świadczenia.

WOJCIECHOWSKA Urszula

Referent

32 28 88 466 wew. 25

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

mops.miasteczko_xl@wp.pl

 

 

 

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 54.196.86.89 | ec2-54-196-86-89.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.