MOPS Miasteczko Śląskie

Strona główna


Witaj na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miasteczku Śląskim.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców Miasteczka Śląskiego do informacji o przysługujących im uprawnieniach na terenie miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i stanowi instytucję lokalnej polityki społecznej. Jej funkcjonowanie ma na celu urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie równych szans i przywrócenie samodzielności, a jeśli nie jest to możliwe, celem staje się zabezpieczenie opieki i godnej egzystencji mieszkańców miasta, zagrożonych ryzykiem socjalnym wystąpienia trudnych sytuacji życiowych.

Działalność ośrodka skupia swoje wysiłki w kierunku realizacji szeroko rozumianego systemu pomocy socjalnej, obejmującego swoim zakresem zadania: 

  • pomocy społecznej, 
  • świadczeń rodzinnych, 
  • dodatków mieszkaniowych, 
  • funduszu alimentacyjnego.
  • inne

Głównym celem działań w obszarze pomocy społecznej jest przeciwdziałanie wyuczonej bierności oraz włączanie rodzin dysfunkcyjnych w główny nurt życia społeczności lokalnej. Do aktywizacji beneficjentów wykorzystuje się wszystkie dostępne instrumenty pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz różnorodnych świadczeń pieniężnych oraz w naturze.

Artykuły

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 11.00.

WNIOSEK O "500+" - krok po kroku, czyli jak wypełnić druk

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje tylko w przypadku gdy dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 800,00 zł netto za 2014 rok (lub 1200,00 zł  jeśli którekolwiek dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne).

WYPELNIAMY WNIOSEK - KROK PO KROKU

15 marca 2016


Czytaj więcej o: WNIOSEK O "500+" - krok po kroku, czyli jak wypełnić druk

Informacja w sprawie składania wniosków na "500+"

MOPS informuje,

że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego - 500+

począwszy od 18.04.2016 r.

można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

(MOPS, ul. Staromiejska 8, parter, pokój nr 2) w następujących godzinach: 

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  - 7.00 - 15.00

- środa - nieczynne dla klientów

Wzór wniosku i niezbędnych oświadczeń do pobrania i samodzielnego wydrukowania jest dostępny tutaj:

WNIOSEK DO POBRANIA (do druku)

WNIOSEK DO POBRANIA (do edycji)

18 lutego 2016


Czytaj więcej o: Informacja w sprawie składania wniosków na "500+"

Stop dopalaczom

Przejdź do - Stop dopalaczom

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Staromiejskiej 8 w Miasteczku Śląskim w godz. od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 32 288 84 66 można uzyskać pomoc w temacie tzw. "dopalaczy".

26 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Stop dopalaczom

Karta Dużej Rodziny

Przejdź do - Karta Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, od połowy czerwca rodziny wielodzietne wychowujące troje i więcej dzieci mogą ubiegać się o wydanie „Karty Dużej Rodziny” uprawniającej do korzystania z ulg i zwolnień w dostępie do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.

26 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny