Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podprogram 2021 Plus - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

22 marca 2023


Czytaj więcej o: Podprogram 2021 Plus - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Dystrybucja żywności PO PŻ FEAD

Informacja na temat wydawania żywności:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskie informuje, że od dnia 20 stycznia 2020 r. rozpoczyna się wydawanie żywności  osobom zakwalifikowanym do Programu FEAD posiadającym skierowanie oraz dowód osobisty:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 15.00

oraz środę w godz. 12.00 do 17.00

Punkt wydawania żywności:

Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt).

W kolejnych miesiącach pomoc udzielana będzie cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa (godziny jak wyżej).

8 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności PO PŻ FEAD

Dystrybucja żywności PO PŻ FEAD

Uwaga! - Zmiana terminu wydawania żywności.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje, że celem uniknięcia dużej kolejki osób, ulega zmianie dzień wydawania żywności dla beneficjentów programu FEAD z gminy Miasteczka Śląskiego.

9 lutego 2020


Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności PO PŻ FEAD