Wsparcie Instytucjonalne i Terapeutyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wsparcie instytucjonalne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                   
  ul. Staromiejska 8, tel. 32 288 84 66 lub 509 018 572
  e-mail: zi@mops-miasteczkosl.pl

 • Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
  ul. Bytomska 6, tel. 32 39 35 200

 • Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych             
  ul. Staromiejska 8, tel. 32 288 84 11

 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 17, tel. 32 381 83 10

 • Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 21, tel.  32 768 54 00


Wsparcie terapeutyczne:

 • Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
  ul. Karłuszowiec 11, tel. 32 769 00 01

 • Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON”
  ul. Słowackiego 1, tel. 32 454 83 00

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Piłsudskiego 16, tel. 32 285 28 64

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 285-43-67

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 381 81 01


Grupa AA

Miejscowość: Miasteczko Śląskie Kod pocztowy: 42-610 ul. Staromiejska 8

Telefon stacjonarny 1: (0-32) 288-84-11
wt, cz: 17.00-20.00


Całodobową pomoc otrzymasz  tu:

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 800-12-00-02