Programy realizowane ze środków budżetu państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach środków pozyskanych z Funduszu Solidarnościowego. Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego tj. pomoc w wyjściu i powrocie do domu, dojazdach w wybrane miejsca m. in. rehabilitacje, placówki służby zdrowia, urzędy, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe.

8 czerwca 2021


Czytaj więcej o: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Kontynuacja Programu „WSPIERAJ SENIORA”.

OPS w Miasteczku Śląskim informuje o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” do 31 grudnia 2021r. Wspieraj Seniora” to rządowy program, który skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem infolinii uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11.

Następnie osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior. Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.

Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim nr tel. 32 288 84 66.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Dla Seniora https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

8 czerwca 2021