Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miasteczku Śląskim.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców Miasteczka Śląskiego do informacji o przysługujących im uprawnieniach na terenie miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i stanowi instytucję lokalnej polityki społecznej. Jej funkcjonowanie ma na celu urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie równych szans i przywrócenie samodzielności, a jeśli nie jest to możliwe, celem staje się zabezpieczenie opieki i godnej egzystencji mieszkańców miasta, zagrożonych ryzykiem socjalnym wystąpienia trudnych sytuacji życiowych.

Działalność ośrodka skupia swoje wysiłki w kierunku realizacji szeroko rozumianego systemu pomocy socjalnej, obejmującego swoim zakresem zadania: 

  • pomocy społecznej, 
  • świadczeń rodzinnych, 
  • dodatków mieszkaniowych, 
  • funduszu alimentacyjnego.
  • inne

Głównym celem działań w obszarze pomocy społecznej jest przeciwdziałanie wyuczonej bierności oraz włączanie rodzin dysfunkcyjnych w główny nurt życia społeczności lokalnej. Do aktywizacji beneficjentów wykorzystuje się wszystkie dostępne instrumenty pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz różnorodnych świadczeń pieniężnych oraz w naturze.

Artykuły

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018r.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych 500+ w związku z nowym okresem zasiłkowym/świadczeniowym ustalającym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r. oraz prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych 500+ na okres trwający od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków, przykładowe wzory wniosków, porady, przepisy prawne można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/  wybierając zakładkę "Wsparcie dla rodzin z dziećmi"

1 sierpnia 2017


Czytaj więcej o: Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 11.00.

Stop dopalaczom

Przejdź do - Stop dopalaczom

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Staromiejskiej 8 w Miasteczku Śląskim w godz. od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 32 288 84 66 można uzyskać pomoc w temacie tzw. "dopalaczy".

26 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Stop dopalaczom