Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informujemy, że w piątek 31 maja 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim będzie nieczynny.

UWAGA OSZUSTWO! Tym razem na „pracownika MOPS” - BĄDŹMY SZCZEGÓLNIE OSTROŻNI!

Prosimy uważać na oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta” – tym razem podając się za pracownika MOPS!

Otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść.

Przestępcy dzwonią do osoby starszej i podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszą osobę starszą o przygotowanie pieniędzy na leki, które zaraz ktoś dostarczy!

Pamiętaj, pracownik MOPS nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać.

Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 

11 marca 2024


Czytaj więcej o: UWAGA OSZUSTWO! Tym razem na „pracownika MOPS” - BĄDŹMY SZCZEGÓLNIE OSTROŻNI!

Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 456 368,40 zł.

CEL PROGRAMU

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

16 lutego 2024


Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2023 – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł dla osoby w rodzinie.

15 lutego 2024


Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy. Poprzednio dodatek osłonowy przysługiwał w 2022 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie - od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) - od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

8 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy