Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2023

Refundacja podatku VAT za dostarczone w 2023 r. oraz w 2024 r. paliwa gazowe przysługuje po spełnieniu ŁĄCZNIE następujących warunków:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego  jest paliwo gazowe (gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej);
 • piec został wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21.12.2022 r., albo po tym dniu - w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 • wnioskodawcą może być wyłącznie odbiorca paliw gazowych, czyli osoba, która zawarła umowę i opłaca faktury za dostarczane paliwa gazowe.
 • wnioskodawca jest osobą w gospodarstwie domowym w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu (obliczanego zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza:

- 2100 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

- 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W  przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa osiągnięty w 2022 r.
 • od 1 sierpnia 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa osiągnięty w 2023 r.

Świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty, będzie stanowić refundację (zwrot) podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT nastąpi według kwot z faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (obowiązuje wzór wniosku o refundację podatku VAT za 2023 rok) oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.   (obowiązuje wzór wniosku o refundację podatku VAT za 2024 rok).

Wniosek o refundację podatku VAT można złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dnia od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • W zależności od sytuacji rodzinnej/dochodowej należy dołączyć odpowiednie załączniki (załącznik 1A, załącznik 1B, Załącznik 2, Załącznik 3)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz. 2687 z późn. zm).